https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Ngô Văn Hiếu- 71 ngày 12/3/2018 – 365 ngày: Sự tự mãn có thể giết chết một cuộc đời.

Để khiến tâm trí mình tĩnh tại, mỗi ngày hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại và hãy chỉ tập trung quan sát những ý nghĩ của mình. 

Đọc tiếpNgô Văn Hiếu- 71 ngày 12/3/2018 – 365 ngày: Sự tự mãn có thể giết chết một cuộc đời.

Share