Ngô Văn Hiếu -11 Thói Quen Thông Minh Để Sống Tích Cực.

             

 

 

11:16, VIETNAM.  Ngày 17/4/2018 


 

 

Tham Khảo Sách Hay nên đọc:

Ngô Văn Hiếu #Sách: Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ.

Ngô Văn Hiếu -Sách: Hiểu Về Trái Tim.

Ngô Văn Hiếu -Sách: Học Cách Tiêu Tiền.

Ngô Văn Hiếu – Sách: Tác Nhân Thu Hút.

Ngô Văn Hiếu -Sách: Sức Mạnh Của Người Hướng Nội.

Ngô Văn Hiếu -Sách: Tử Huyệt Cảm Xúc.

 

Có một  thái độ tinh thần tích cực là hỏi rằng một việc có thể hoàn thành bằng cách nào hơn là nói rằng bạn không thể hoàn thành việc đó”- Bo Bennett

“Việc  tránh những tình huống mà bạn có thể sẽ mắc lỗi sẽ là lỗi lầm lớn nhất của bạn”- Peter McWilliams

“ Đừng nhìn sự vật theo cách mà chúng có, hãy nghĩ rằng ta là chúng”- Anais Nin

Đọc tiếp