https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Ngô Văn Hiếu -Sách: Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ – Trác Nhã.

ngo-van-hieu-kheo-an-noi-se-co-duoc-thien-ha

Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ – Xã hội hiện đại, từ xin việc đến thăng chức, từ tình yêu đến hôn nhân, từ giao lưu đến hợp tác… không việc gì không cần tài ăn nói.

 

Đọc tiếpNgô Văn Hiếu -Sách: Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ – Trác Nhã.

Share