Hành Trình 43 ngày 12/2/2018 – 365 ngày.

Khi có một sự thay đổi lớn về mặt năng lượng và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, chúng ta thường gán cho nó ý nghĩa "tồi tệ" và điều này gây ra cho bản thân những buồn phiền, nỗi khổ và sự đau đớn, bởi vì chúng ta kháng cự lại sự thay đổi ấy. Nhưng bạn luôn luôn có quyền lựa chọn.

 

Đọc tiếp