Hành Trình 41 ngày 10/2/2018 – 365 ngày.

Đừng lo lắng một chút nào về những ý nghĩ tiêu cực, và cũng đừng cố kiểm soát chúng. Tất cả những gì bạn cần làm là mỗi ngày hãy bắt đầu nghĩ đến càng nhiều ý nghĩ tốt đẹp càng tốt. Mỗi ngày hãy gieo vào tâm trí mình càng nhiều ý nghĩ tốt đẹp càng tốt. Khi bạn bắt đầu nghĩ đến những điều tốt đẹp, thì bạn sẽ thu hút ngày càng nhiều ý nghĩ tốt đẹp đến với mình, và cuối cùng những ý nghĩ tốt đẹp ấy sẽ cuốn phăng đi tất cả mọi ý nghĩ tiêu cực.