Hành Trình 36 ngày 05/2/2018 – 365 ngày.

Vũ trụ có vô vàn cách để biến ước mơ của bạn trở thành sự thật, và tôi có thể đảm bảovới bạn rằng khi bạn phát ra ước mơ của mình ở thế giới bên trong, thì nó sẽ xuất hiện ở thế giới bên ngoài theo những cách mà bạn không thể nào tưởng tượng được.

Hãy khiến ước mơ ấy trở thành sự thật ở thế giới bên trong, và Vũ trụ sẽ lo liệu tất cả những phần còn lại cho bạn.