Hành Trình 27 ngày 27/1/2018 – 365 ngày.

Nếu bạn đã hình dung tưởng tượng trong một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra, thì điều đó có nghĩa là bạn đã vô tình vô hiệu hóa sự tập trung chú ý của mình theo những cách mạnh mẽ mà bản thân bạn chưa ý thức được. Bạn đang nghĩ gì? Bạn đang nói ra những gì? Bạn đang thực hiện những hành động gì? Nếu như bạn không chắc chắn, thì hãy yêu cầu quy luật hấp dẫn cho bạn biết liệu bạn đang tự vô hiệu hóa sự tập trung ở điểm nào, và thông điệp phản hồi dành cho bạn sẽ sớm xuất hiện rất rõ ràng.