Hành Trình 108 ngày 17/4/2018 – 365 ngày.

 

 

 

07:46, VIETNAM.  Ngày 17/4/2018.


Tham Khảo Quyển Sách Hay nên đọc:

Ngô Văn Hiếu – Sách: Linh Hồn Của Tiền.
Donald Trump – Chiến Lược Đầu Tư Bất Động Sản.
Ngô Văn Hiếu -Sách: Ý Chí Sắc Đá.
Ngô Văn Hiếu -Sách: 21 nguyên tắc tự do tài chính sách của B. Tracy
Ngô Văn Hiếu -Sách: 7 Chiến Lược Thịnh Vượng và Hạnh Phúc.
Ngô Văn Hiếu-Hạt Giống Tâm Hồn – Tập 8

Dưới đây là một phương pháp để kiểm tra xem liệu bạn có đang thực hiện đúng việc thu hút những điều mình muốn không.

 

Đọc tiếp