Hành Trình 41 ngày 10/2/2018 – 365 ngày.

Đừng lo lắng một chút nào về những ý nghĩ tiêu cực, và cũng đừng cố kiểm soát chúng. Tất cả những gì bạn cần làm là mỗi ngày hãy bắt đầu nghĩ đến càng nhiều ý nghĩ tốt đẹp càng tốt. Mỗi ngày hãy gieo vào tâm trí mình càng nhiều ý nghĩ tốt đẹp càng tốt. Khi bạn bắt đầu nghĩ đến những điều tốt đẹp, thì bạn sẽ thu hút ngày càng nhiều ý nghĩ tốt đẹp đến với mình, và cuối cùng những ý nghĩ tốt đẹp ấy sẽ cuốn phăng đi tất cả mọi ý nghĩ tiêu cực.

Hành Trình 40 ngày 9/2/2018 – 365 ngày.

Tất cả những gì bạn cần làm là đưa ra yêu cầu và tin tưởng, sau đó hãy đưa bản thân đến tần số có thể nhận được những điều tốt đẹp ấy. Bạn không cần phải thật sự làm một điều gì cả. Vũ trụ sẽ làm mọi thứ cho bạn, vận hành mọi thứ, kể cả bản thân bạn. Khi bạn yêu cầu và tin tưởng, thì khi ấy sẽ không "ngáng đường" Vũ trụ nữa, không khiến nó bị vướng chân trong khi đang đưa điều bạn muốn đến với bạn.

Hành Trình 39 ngày 8/2/2018 – 365 ngày.

Chúng ta không thể mang lại cho bản thân bất cứ điều gì, trừ khi chúng ta cảm thấy biết ơn vì những điều mà mình có. Thật ra, nếu một người nào đó có lòng biết ơn tuyệt đối và hoàn toàn dành cho mọi thứ, thì họ sẽ không bao giờ phải yêu cầu có thêm bất cứ một điều gì nữa, bởi vì những điều ấy sẽ được mang đến cho họ trước cả khi họ đưa ra bất cứ yêu cầu gì.

Đó chính là sức mạnh của Lòng Biết Ơn.

Hành Trình 36 ngày 05/2/2018 – 365 ngày.

Vũ trụ có vô vàn cách để biến ước mơ của bạn trở thành sự thật, và tôi có thể đảm bảovới bạn rằng khi bạn phát ra ước mơ của mình ở thế giới bên trong, thì nó sẽ xuất hiện ở thế giới bên ngoài theo những cách mà bạn không thể nào tưởng tượng được.

Hãy khiến ước mơ ấy trở thành sự thật ở thế giới bên trong, và Vũ trụ sẽ lo liệu tất cả những phần còn lại cho bạn.

Hành Trình 34 ngày 3/2/2018 – 365 ngày.

Bạn có biết rằng khi bạn cố gắng và tìm hiểu xem mong muốn của mình sẽ trở thành hiện thực "bằng cách nào", thì thật ra khi ấy bạn đang đẩy mong muốn đi xa khỏi mình? Khi bạn cố gắng và tìm hiểu xem mình sẽ có được điều mình muốn "bằng cách nào", thì bạn đang gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ đến Vũ trụ, nói với nó rằng bạn đang không có được điều mình muốn. Và nếu như bạn không thể phát ra được tần số chính xác như khi bạn có được điều mình muốn, thì làm sao Vũ trụ có thể tìm ra tín hiệu của bạn và mang nó đến với bạn được?

Hành Trình 33 ngày 2/1/2018 – 365 ngày.

Yêu cầu, Tin tưởng, Đón nhận – chỉ cần ba bước đơn giản này để tạo ra điều bạn muốn. Tuy nhiên, thông thường thì bước thứ hai – tin tưởng – là bước khó khăn nhất. Nhưng nó cũng chính là bước tuyệt vời nhất mà bạn có thể thực hiện được. Tin tưởng nghĩa là không có bất cứ một gợn nghi ngờ nào. Tin tưởng nghĩa là không suy suyển. Tin tưởng nghĩa là niềm tin tuyệt đối. Tin tưởng có nghĩa là luôn vững vàng dù bất cứ điều gì xảy ra ở thế giới bên ngoài đi chăng nữa.

Khi bạn thật sự làm chủ được việc tin tưởng, thì bạn sẽ làm chủ được cả cuộcsống của mình.