Những Nguyên Tắc trong Bán Hàng.

12.5 Principles of Sales
 Greatness: How to Make Sales Forever” 

 

Nguyên tắc số 1: Tạo động lực cho chính mình.

Nguyên tắc số 2: Hãy sẵn sàng để chiến thắng.

Nguyên tắc số 3: Xây dựng thương hiệu cá nhân.

Nguyên tắc số 4: Giá trị quan trọng hơn gấp nhiều lần so với giá cả.

Nguyên tắc số 5: Bán hàng là xây dựng mối quan hệ.

Nguyên tắc số 6: Phải gặp cho được người có quyền quyết định.

Nguyên tắc số 7: Hãy để khách hàng cùng tham gia vào việc bán hàng, khách hàng sẽ tự thuyết phục họ.

Nguyên tắc số 8: Nếu làm khách hàng cười, chúng ta có thể sẽ làm khách mua hàng.

Nguyên tắc số 9: Sử dụng óc sáng tạo để tạo sự khác biệt và chiếm ưu thế.

Nguyên tắc số 10: Giảm bớt rủi ro cho khách hàng.

Nguyên tắc số 11: Khi chúng ta tự nói về mình, đó là sự khoe khoang. Khi người khác nói về chúng ta, đó là bằng chứng xác thực.

Nguyên tắc số 12: Hãy sử dụng giác quan thứ 6 và nhạy bén hơn.

$$$$ Nguyên tắc số 12,5: Đừng quan tâm, giám sát việc của người khác.

 

Trả lời