Ngô Văn Hiếu- 73 ngày 13/3/2018 – 365 ngày.

Luôn luôn ghi nhớ rằng cảm xúc của bạn chính là sự thể hiện cho suy nghĩ của bạn.

 

#Sách: Sức Mạnh Tiềm Thức. 

Cảm xúc sẽ nói cho bạn biết rằng liệu mình đang nghĩ đến những ý nghĩ tốt đẹp cho bản thân hay là đang nghĩ những điều không tốt.

Nếu bạn có thể nhận thức ngày càng rõ hơn về việc mình cảm thấy như thế nào, thì bạn sẽ trở nên ngày càng ý thức hơn về việc mình đang suy nghĩ những điều gì. Cảm xúc của bạn đang không ngừng phát ra những thông điệp gửi đến bạn.

Trả lời