Ngô Văn Hiếu – 71 ngày 11/3/2018 – 365 ngày.

Cuộc sống của bạn nằm trong tầm tay bạn, nhưng bạn phải học cách để điều khiển những ý nghĩ của mình. 

Tất cả các vấn đề của bạn về nỗi sợ hãi, về sự thất bại và nỗi nghi ngờ – đó là do TÂM TRÍ của bạn đang điều khiển bạn.

Tâm trí bạn đã nắm quyền điều khiển và bạn chính là nô lệ, là nạn nhân của những suy nghĩ tiêu cực không kiểm soát. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hãy nắm quyền điều khiển tâm trí mình, và suy nghĩ của mình.

Mỗi ngày, từng chút một, hãy quan sát các ý nghĩ của mình. Khi một ý nghĩ tiêu cực xuất hiện, hãy tống khứ nó đi, và từ chối không cho phép các suy nghĩ tiêu cực cắm rễ bên trong bạn – bằng cách nghĩ về điều gì đó tốt đẹp để thay thế chúng. Hãy nghĩ về ngàycàng nhiều những ý nghĩ tốt đẹp, và rất nhanh thôi, những ý nghĩ tốt đẹp sẽ tự động đến với bạn.

Trả lời