Kim tứ đồ là gì?

Địa Ốc Thời Đại, Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu.net, diaocthoidai.com

 

Hình ảnh này mô tả cách phân chia cách kiếm tiền trong xã hội thành 4 nhóm:

Địa Ốc Thời Đại, Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu.net, diaocthoidai.com

  • Nhóm E – Employee: Người làm công ăn lương
  • Nhóm S – Self Employed: Người làm tư
  • Nhóm B – Businessman: Người làm chủ
  • Nhóm I – Investment: Nhà đầu tư

Mỗi nhóm có cách làm việc kiếm tiền và suy nghĩ khác nhau. Điều này dẫn đến sự khác biệt về cơ hội đến với sự giàu có.

Phần lớn những người giàu đều nằm ở phía bên phải của kim tứ đồ (Tức là người thuộc nhóm chủ doanh nghiệp và đầu tư).

Trả lời