Hành Trình 69 ngày 09/3/2018 – 365 ngày.

Hãy sử dụng sức mạnh của Vũ trụ bằng cách định hướng trước mỗi chuyến đi của mình. Hãy định hướng rằng tình hình giao thông sẽ rất thuận lơn, rằng bạn sẽ cảm thấy thư giãn và hạnh phúc, rằng bạn sẽ đến nơi đúng giờ một cách hoàn hảo. Chuyến đi thật vui vẻ!

Trả lời