https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Hành Trình 4 ngày 04/1/2018 – 365 ngày.

Đối với một mối quan hệ lãng mạn, thông thường con người nghĩ rằng họ muốn có được một con người cụ thể nào đó. Nhưng nếu bạn suy nghĩ về điều này một cách sâu sắc, thì thật ra họ không phải mong muốn một con người cụ thể nào đó. Điều mà họ thật sự muốn, đó là có được hạnh phúc tuyệt vời với một người hoàn hảo. Thế nhưng họ vẫn cố gắng và họ nói với Vũ trụ rằng chính xác AI là người đó. Nếu Vũ trụ không mang con người cụ thể ấy đến với bạn, thì thông điệp mà nó muốn nói ở đây rất mạnh mẽ và rõ ràng: "Tôi vừa mới kiểm tra trong tương lai hai mươi năm sau, và niềm vui và sự hạnh phúc mà bạn xứng đáng không hề tồn tại trong mối quan hệ này."

Làm sao mà bạn có thể biết được điều gì đó chính xác hơn so với một Sức mạnh có thể nhìn thấy được tất cả mọi chuyện?

1 bình luận về “Hành Trình 4 ngày 04/1/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận

Share