Hành Trình 309 ngày 05/11/2017 – 365 ngày.

"TÔI ĐANG có khả năng thành công trong bất cứ điều gì tôi quyết định theo đuổi." Đây chính là một sự thật tuyệt đối, nhưng vấn đề là: bạn có thật sự tin tưởng vào điều ấy không?

 

 

Trả lời