Hành Trình 25 ngày 25/1/2018 – 365 ngày.

Hãy dành một khoảng thời gian để nghĩ về tất cả những điều mà tự nhiên trao tặng cho bạn vào mỗi ngày, tất cả những điều ấy là để giúp bạn có thể tiếp tục tồn tại. Thế nhưng tự nhiên chưa bao giờ yêu cầu nhận lại bất cứ điều gì cả.

Đó chính là sự cho đi thật sự.

Trả lời