CỬA CHÍNH ĐỐI DIỆN VỚI CỬA SAU:

CỬA CHÍNH ĐỐI DIỆN VỚI CỬA SAU:

1/. Nguy hại: Khí lưu thông giữa hai cửa chính tạo nên thế đối lưu làm cho khí
trường trong nhà khó tụ lại.


2/. Phương pháp hoá giải: – Đặt một tấm bình phong giữa hai của để không khí
xoay vòng.

 

Trả lời