7 yếu tố quan trọng giúp cải thiện mối quan hệ Vợ Chồng.

Hãy học cách đồng thuận và cả không đồng thuận vì chẳng có cặp vợ chồng nào đồng thuận trong tất cả mọi việc. Điều quan trọng là vợ/chồng phải sẵn lòng đón nhận những khác biệt của người bạn đời mỗi khi không đồng thuận với mình. — Tiến sĩ Lee 

7 yếu tố quan trọng:

 

Đọc tiếp

#Sách: Đi Sau Đến Trước.

"Đi Sau Đến Trước": là cẩm nang cho những ai không bằng lòng với việc theo sau, cho những ai tin rằng cách tốt nhất để chiến thắng là viết lại luật chơi, cho những ai không sợ hãi khi thách thức tính chính thống, cho những ai có thiên hướng xây dựng hơn là cắt bỏ, cho những ai quan tâm đến việc tạo ra khác biệt hơn là tạo dựng sự nghiệp, và cho những ai cam kết dốc sức hoàn toàn cho việc đánh dấu lãnh thổ tương lai trước nhất.

Xem Sách qua link Download bên dưới: