https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#155 Hanh Trình ngày 04/06/2019 – 365 ngày: Làm chủ được bản thân: Bảo bối thành công không phải ai cũng biết

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Mỗi ngày 01 điều hay – 155 ngày 04/6/2018 – 365 ngày – tại Bangkok/THÁI LAN. Thỏ khôn phải đào 3 hang mới khỏi chết”[....]

Đọc tiếp#155 Hanh Trình ngày 04/06/2019 – 365 ngày: Làm chủ được bản thân: Bảo bối thành công không phải ai cũng biết

#154 Hành Trình ngày 03/06/2019 – 365 ngày: Cuộc sống chính là trân quý giây phút hiện tại, đừng để bản thân phải ‘nói lời cuối cùng’

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Mỗi Ngày 01 Điều Hay – 154 ngày 03/6/2018 – 365 ngày.
Chuyện được mất trên đời đều do nhân quả, người với người vạn sự tùy duyên.[......]

Đọc tiếp#154 Hành Trình ngày 03/06/2019 – 365 ngày: Cuộc sống chính là trân quý giây phút hiện tại, đừng để bản thân phải ‘nói lời cuối cùng’

#153 Hành Trình ngày 02/06/2019 – 365 ngày: Người đang làm, Thần đang nhìn: ‘Chuyện này bạn không nói thì ai biết? Trời biết’

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Mỗi Ngày Điều Mới – 153 ngày 02/6/2018 – 365 ngày.
Nhìn tướng biết tâm, nhìn tâm biết mệnh[......]

Đọc tiếp#153 Hành Trình ngày 02/06/2019 – 365 ngày: Người đang làm, Thần đang nhìn: ‘Chuyện này bạn không nói thì ai biết? Trời biết’

#151 Hành Trình ngày 31/05/2019 – 365 ngày: Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vàn kiếp

HÀNH TRÌNH ĐÃ QIA NĂM 2018:

Hành Trình 151 ngày 31/5/2018 – 365 ngày.
Miệng người giống như đao kiếm sắc bén: “Tặng người lời nói, quý như châu báu, hại người bằng lời, hơn cả kiếm giáo”[....]

Đọc tiếp#151 Hành Trình ngày 31/05/2019 – 365 ngày: Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vàn kiếp

#150 Hành Trình ngày 30/05/2019 – 365 ngày: Sống là do ở ưu hoạn cần lao, chết là do ở yên nhàn cật lạc

Nếu chúng ta tin rằng các nguồn tài nguyên trên trái đất là có hạn, thì nó sẽ trở thành một thực tế mà chúng ta tự tạo ra trong cuộc sống của chính mình.

Nếu bạn nhìn thấy sự thiếu thốn trong bất cứ khía cạnh nào của thế giới, thì có nghĩa là bạn đã không hiểu được chân lý của Vũ trụbạn là người tạo ra cuộc sống, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là kết quả, nguyên nhân xuất phát từ chính bên trong chúng ta.

Để trải nghiệm những thực tế khác về các nguồn tài nguyên, tất cả những gì bạn cần làm là hiểu rằng mọi thứ đều đủ đầy, và rằng thế giới đủ đầy ấy sẽ tìm đến và trải ra với bạn.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 150 ngày 30/5/2018 – 365 ngày.
9 đại định luật căn bản nhất của đời người-Phần 2[.......]

Đọc tiếp#150 Hành Trình ngày 30/05/2019 – 365 ngày: Sống là do ở ưu hoạn cần lao, chết là do ở yên nhàn cật lạc

#149 Hành Trình ngày 29/05/2019 – 365 ngày: Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vàn kiếp

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 149 ngày 29/5/2018 – 365 ngày.
Để giải thoát bản thân, bạn đừng quản việc của người khác,
hãy kiên nhẫn trên con đường của mình [.....]

Đọc tiếp#149 Hành Trình ngày 29/05/2019 – 365 ngày: Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vàn kiếp

#148 Hành Trình ngày 28/05/2019 – 365 ngày: Đời người hệt như giấc mộng chóng tàn, chỉ là nhìn hoa trong sương, nhìn trăng đáy nước

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA MĂM 2018:

Hành Trình 148 ngày 28/5/2018 – 365 ngày.
9 đại định luật căn bản nhất của đời người-Phần 1

Đọc tiếp#148 Hành Trình ngày 28/05/2019 – 365 ngày: Đời người hệt như giấc mộng chóng tàn, chỉ là nhìn hoa trong sương, nhìn trăng đáy nước

#147 Hành Trình ngày 27/05/2019 – 365 ngày: Có những người chỉ vì mưu sinh mà phải dốc hết những gì mình có.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 147 ngày 27/5/2018 – 365 ngày.
10 Tâm Đắc Từ HUYỀN THOẠI JAY ABRAHAM

Đọc tiếp#147 Hành Trình ngày 27/05/2019 – 365 ngày: Có những người chỉ vì mưu sinh mà phải dốc hết những gì mình có.

#146 Hành Trình ngày 26/05/2019 – 365 ngày: Những chữ này đã tiết lộ 10 trí tuệ lớn của nhân sinh

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 146 ngày 26/5/2018 – 365 ngày.
Sông có khúc, người có lúc, làm người không có cay đắng sẽ chẳng hiểu ngọt bùi, không có nước mắt sẽ chẳng có nụ cười. Trăm nghìn gian khó cũng vì một ngày hạnh phúc, cũng như tuyết lạnh ba tháng mùa đông cũng chỉ vì một ngày mai nở chớm xuân.[.....]h
 

Đọc tiếp#146 Hành Trình ngày 26/05/2019 – 365 ngày: Những chữ này đã tiết lộ 10 trí tuệ lớn của nhân sinh

Share