#11 Hành Trình ngày 11/01/2019 – 365 ngày: Người đang làm, Thần đang nhìn: ‘Chuyện này không nói thì ai biết? Trời biết’

Quà tặng cuộc sống: Có những thứ, ta chỉ gìn giữ được bằng kí ức

Thứ Sáu, ngày 11/01/2019 11:46 AM

 

Đọc tiếp

#10 Hành Trình ngày 10/01/2019 – 365 ngày: Mẹ trắng đêm đợi con – Dù thành công hay thất bại, hãy sống như mặt trời, dẫu lặn rồi vẫn để lại ráng chiều rực rỡ…

Quà tặng cuộc sống: Mẹ đã trắng đêm đợi con

– Dù thành công hay thất bại, hãy sống như mặt trời, dẫu lặn rồi vẫn để lại ráng chiều rực rỡ…

Thứ Năm, ngày 10/01/2019 09:40 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường?
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’

Xem Video: Mẹ Trắng đêm đợi con

Mẹ từ quê mang gạo lên thành phố thăm con gái, nhưng con đi liên hoan cả đêm không về. Giữa đêm, trời mưa, mẹ xách bao gạo qua đường thì gặp tai nạn.

Click để tải Video:

DOWNLOAD

Đọc tiếp

#09 Hành Trình ngày 09/01/2019 – 365 ngày: Ai mới thực sự là người nắm giữ chiếc ‘Chìa khóa niềm vui’ của bạn?

Người hàng xóm tốt bụng cứu cả người hại mình

Thứ Tư, ngày 09/01/2019 10:06 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường.
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’

Bà hàng xóm giàu có muốn mua đứt nhà bên cạnh nên nghĩ ra đủ chiêu trò để họ phải bán nhà cho mình.

Click vào Download để tải Video:

DOWNLOAD:

Xem Video:

Phút nhìn lại ngày hôm nay của năm 2018:

Hành Trình 9 ngày 9/1/2018 – 365 ngày.

Nghĩ điều tốt. Nói điều tốt. Làm điều tốt. Đây là ba bước có thể mang lại cho bạn nhiều thứ hơn tất cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng.[….]

Đọc tiếp

#08 Hành Trình ngày 08/01/2019 – 365 ngày: Bài Học Cho Đi – Làm người như nước, làm việc như núi – 8 chữ ẩn chứa đạo lý của đối nhân xử thế ở cảnh giới cao

Đừng sợ thiệt, vì…cho đi cũng chính là nhận lại

Thứ Ba, ngày 08/01/2019 13:21 PM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường.
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’

Mỗi một điều tốt cho đi, là một điều tốt được giữ lại.

Đọc tiếp

#07 Hành Trình ngày 07/01/2019 – 365 ngày: Nước không thử chẳng biết nông sâu, người không giao thiệp sao biết tốt xấu?

Cậu bé thông minh dùng mưu để xóa nợ cho cha mẹ

Thứ Hai, ngày 07/01/2019 09:19 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường .
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’

Đọc tiếp

#06 Hành Trình ngày 06/01/2019 : Hoa Giọt Tuyết – Chuyện trên đời ắt đều do nhân quả, hoạ hay phúc đều ở mình lựa chọn mà thôi

Quà tặng cuộc sống: Hoa giọt tuyết

Chủ Nhật, ngày 06/01/2019 11:50 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường.
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’

Hoa giọt tuyết dũng cảm và nhân hậu đã gọi mùa xuân về.

Click vàpo Download tải video:

DOWNLOAD

Xem video: Hoa Giọt Tuyết

Đọc tiếp

#05 Hành Trình ngày 05/01/2019 – 365 ngày: Người không thể bị bắt nạt trên đời này chính là người lương thiện.

Lười biếng và ỷ lại là tự giết mình rồi !

Thứ Bảy, ngày 05/01/2019 10:58 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường .
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’

Đọc tiếp

#04 Hành Trình ngày 04/01/2019 – 365 ngày: Đừng vội chê bai người khác – Tâm bình thản thì mọi khó nạn chỉ là nhỏ bé, cứ bước tới ắt sẽ vượt qua

Quà tặng cuộc : Đừng vội chê bai người khác

Thứ Sáu, ngày 04/01/2019 08:21 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường. 
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’ 

 

Đọc tiếp

#03 Hành trình ngày 03/01/2019 – 365 ngày: Hành thiện với người đường đời thênh thang, hành ác với người tiền đồ gian nan

Quà tặng cuộc sống: Chàng trai nghèo và ba vị thần

Thứ Năm, ngày 03/01/2019 08:11 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường?
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’ 

 

Cơ hội ngàn năm có một khi chàng trai nghèo được ba vị thần tới giúp đỡ, đó là thần vàng, thần bạc, thần sắt. Tuy nhiên, nhà chỉ có điều kiện tiếp đón được một vị thần. Chàng trai nghèo chọn ai?

Click để tải video: 

DOWNLOAD

Xem Video: Chàng Trai Nghèo và ba vị thần.

Bài học câu chuyện:

Chọn Lao Động tạo ra của cải là bền bĩ nhất

Đọc tiếp

#02 Hành Trình ngày 02/01/2019 – 365 ngày : Yêu Tinh Tốt bụng – Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành?

Quà tặng cuộc sống: Yêu tinh tốt bụng

Thứ Tư, ngày 02/01/2019 14:28 PM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường?
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’ 

Click để tải video:

DOWNLOAD

Không Phải yêu tinh nào cũng xấu

Bài học cuộc sống: Không nên nhìn bên ngoài sự việc mà tìm hiểu nội tâm sự việc.

Đọc tiếp