Bài Học Sự So Bì Và Đố kỵ

 

 

BÀI HỌC ĐẮT GIÁ VỀ SỰ SO BÌ VÀ ĐỐ KỴ 

Cùng là 1 tảng đá, 1 nửa làm thành tượng Phật, 1 nửa làm thành bậc thang.

Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng:
– Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người ?

Tượng Phật trả lời:
– Vì người chỉ chịu 4 nhát dao đã có được hình hài đó, con ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn.

Lúc đó bậc thang im lặng…

👩‍💻👩‍💻👩‍💻Cuộc đời con người cũng thế:

👉Chịu được hành hạ
👉Chịu được cô đơn
👉Gánh được trách nhiệm
👉Vác được sứ mệnh
Thì cuộc đời mới có giá trị… 

👉Bài học kinh nghiệm:
– Khi nhìn người khác huy hoàng, đừng đố kỵ, vì họ trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần.
– Những gì hôm nay trả giá càng nhiều, thất vọng bao nhiêu, thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị, hạnh phúc và viên mãn bấy nhiêu.

 

Trả lời